İş güvenliği uzmanlarının C’den B’ye veya B’den A’ya geçiş yapma şartları

baretÇASGEM tarafından eğitim kurumlarına iletilen, İş güvenliği uzmanlarının C’den B’ye veya B’den A’ya geçiş yapma şartları şunlardır:

I. (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, belge tarihi itibariyle 3 yıl fiilen iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet vererek (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programına,

II. (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, belge tarihi itibariyle 4 yıl fiilen iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet vererek (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programına, müracaat etmek isteyenlerden istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1- (B) veya (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almak için eğitim kurumuna hitaben yazılmış dilekçe,

2- Geçerli (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi,
Açıklama: (30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu?nun Geçici 5 inci maddesi gereğince değiştirilmiş şekliyle)

3- Lisans diploması,

4- Nüfus cüzdanı,

5- SGK prim ödeme belgesi
Açıklama: ((B) sınıfı için 3 yılı, (A) sınıfı için 4 yılı kapsayan ve kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı firma tarafından, bu kişi adına yapılan prim ödemesine ilişkin belge)

6- İşyerinin kişiyi iş güvenliği uzmanlı olarak görevlendirdiğine dair işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı veya firma ile iş güvenliği uzmanı arasında yapılan ve Bakanlığa bildirilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi,

7- Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı tarih aralığını gösteren işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı

8- Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak imzasının bulunduğu,

  •   4857 sayılı İş Kanunu?nun 80 inci maddesine göre söz konusu işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması zorunluluğu bulunması halinde, kurul karar defteri,
  • İşçilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim tutanakları,
  • Risk değerlendirme çalışmaları,
  • Acil durum planları gibi ispata yönelik belge ve dokümanlar. (Açıklama: Bu maddede yer alan belgelerin, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için 3 yıllık, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için 4 yıllık süreyi kapsaması şartı aranacaktır.)

NOT: Söz konusu belgeler, eğitim kurumu sorumlu müdürü tarafından incelenecek ve sorumlu müdür tarafından ?Aslı Gibidir? onayı yapılması halinde; onaylı suretler, asıl suret olarak değerlendirilecektir.

Yorum Yapın

(Lütfen, yukarıdaki karakterleri yandaki kutuya yazınız)