İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na kısmi erteleme teklifi!

Niğde AKP milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve arkadaşlarının Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulama sürelerinin başlangıcını tanımlayan 38. maddesinin değiştirilmesi de var!

Söz konusu değişiklik teklifi maddesi şöyle:

MADDE 42- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 6 ve 7 nci maddeleri

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç: kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren dört yıl sonra,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. maddesi işyerlerindeki işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hemşiresi görevlendirmesini, 7. maddesi ise iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için Bakanlıkça sağlanacak desteğin şartlarını tanımlamaktadır.

Mevcut durumda, 50’den az çalışanı olan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki işyerleri 30 Haziran 2013, az tehlikeli işyerleri ise 30 Haziran 2014 tarihinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hemşiresi hizmetini almak zorundalar.

Söz konusu Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi‘nin tam metni için tıklayınız.

 

 

 

Yorum Yapın

(Lütfen, yukarıdaki karakterleri yandaki kutuya yazınız)