İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kimlerden oluşur?

Dr. Müslüm Güney

Dr. Müslüm Güney

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

  1. İşveren veya işveren vekili: Kurulun başkanıdır.
  2. İş güvenliği uzmanı: Tam zamanlı çalıştığı durumlarda Kurul’un sekreteridir. İşveren veya işveren vekili tarafından atanırlar. Birden fazla iş güvenliği uzmanı bulunan işyerlerinde hangi iş güvenliği uzmanının Kurul’a katılacağı işveren tarafından yapılan görevlendirme ile belirlenir. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o işyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu başlamayan işyerlerinde Kurul iş güvenliği uzmanı olmadan çalışmalarını sürdürür; zorunluluğun başlamasıyla birlikte iş güvenliği uzmanı da kurula katılır.
  3. İşyeri hekimi: İşveren veya işveren vekili tarafından atanırlar. Birden fazla işyeri hekimi bulunan işyerlerinde hangi işyeri hekiminin Kurul’a katılacağı işveren tarafından yapılan görevlendirme ile belirlenir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu başlamayan işyerlerinde Kurul işyeri hekimi olmadan çalışmalarını sürdürür; zorunluluğun başlamasıyla birlikte iş güvenliği uzmanı da kurula katılır.
  4. İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi: İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışmadığı durumlarda Kurul’un sekreteridir. İşveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.
  5. Bulunması halinde sivil savunma uzmanı: İşveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.
  6. Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta: O işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır. Aynı usullerle yedekleri de seçilir.
  7. Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci: Aynı usulle bir de yedeği seçilir.

NOT: Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda kurul sekreteri ve üyeleri asıl işveren ve alt işveren tarafından, yukarıda tanımlanan kurallara uygun olarak, ortak kararla atanır.

 

 

Tags:

 
 

Share this Post 
 
 
 
Add Comment RegisterLeave a Reply