SGK: İşyeri hekimleri şimdilik e-reçete uygulamasının dışında!

1 Temmuz 2012′de e-reçete uygulamasına geçmeye hazırlanan SGK’dan işyeri hekimlerinin durumuna ilişkin açıklama geldi. 23.05.2012 tarihinde yapılan “E-reçetede Sık Sorulan Sorular” isimli duyuruda işyeri hekimlerinin e-reçete uygulamasına henüz geçmeyeceği belirtildi.

Söz konusu duyuruda “Elektronik reçete uygulamasının yapılmayacağı sağlık hizmet sunucuları” bölümünde konuyla ilgili şu açıklamalara yer verildi:

Reçete oluşturulan tüm sağlık hizmet sunucularında e-reçete uygulamasına geçilmesi esastır.  e-reçete oluşturulması için gerekli teknik alt yapının mevcut olmadığı;

Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşlarından; Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri ve belediyelere ait poliklinikler tarafından oluşturulmuş reçeteler,

Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşlarından; İşyeri hekimleri tarafından düzenlenen reçeteler,

İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2 inci basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler,

Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 3 üncü basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler,

e-reçete uygulaması kapsamı dışındadır.

Bu birimlerde üretilen tüm reçeteler, teknik alt yapılar hazır olana kadar eskiden olduğu gibi manuel olarak oluşturulacaktır.

Yukarıda belirtilen resmi ve özel sağlık kuruluşları MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçeceklerdir.

Aynı duyuruda belirtildiği üzere, e-reçete sistemi sağlık kurumunun elektronik bilgi yönetimi sistemine entegre olarak çalışmakta. Bu ya Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi şeklindedir, ya da Aile Hekimliği Bilgi Yönetimi Sistemi şeklinde. Ancak, işyeri hekimleri için bir bilgi sistemi olmadığı için, doğal olarak, işyeri hekimleri e-reçete uygulamasının dışında bırakılmakta.

Duyuruda e-reçete uygulamasının şu an dışında kalacak olan sağlık kurumlarının “MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik altyapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçecekleri” belirtilse de işyeri hekimleri için bu mümkün değil. Çünkü, halihazırdaki hastane bilgi yönetim sistemi  ve aile hekimi bilgi yönetim sistemi işyeri hekiminden farklı disiplinlerdeki ve farklı hizmet alanlarındaki hekimlik için üretilmiş uygulamalardır. Sadece e-reçete yazdırmak için işyeri hekimlerini bu uygulamalardan birini kullanmaya zorlamak gereksiz ve anlamsız olacaktır. Çünkü, mevcut bilgi sistemleri

a. İşyeri hekimliğinin disipliner ihtiyaçlarını karşılamamaktadır

b. Hastane bilgi yönetim sistemi işyeri hekimliği için fazla kapsamlıdır

c. Aile hekimliği bilgi yönetim sistemi asıl olarak bireysel koruyucu hekimliğin ayrıntılı izlemlerini içeriğinden dolayı işyeri hekimliğiyle uyuşmamaktadır

Şüphesiz, sorun işyeri hekimlerinin hangi bilgi sistemini kullanacakları sorunu değildir. Bilgi sistemleri işyeri hekimliği disiplininin bir tür dışavurumudur. Asıl sorun ne tür bir bilgi sisteminin işyeri hekimliğinin özgün sorunlarına yanıt verebileceğidir. Buradada temel paradigma işyeri maruziyet etkenleri ve koşulları ile semptom ve hastalıklar arasında korelasyon kurulmasını olanaklı kılacak bir bilgi yönetim sisteminin mümkün olup olmadığıdır.

Bu konuyla, yani işyeri hekimliği bilgi yönetim sistemiyle ilgili ne kadar konuşulsa azdır. Ben de, bu konuyla ilgili bir yazı dizisini kaleme almayı uzun zamandır umuyorum ama, koşullar bir türlü izin vermediği için gündemden dolayı yeri gelince bir kaç şey söylemekle yetiniyorum. Umarım, önümüzdeki günlerde bu fırsatı yakalarım.

E-reçete ile ilgili hem bu güncel duyuruyu, hem de bugüne kadar çıkmış ve erişebildiğim tüm kaynakları elektronik reçete (e-reçete) başlığı altında toparladım. Yenileri geldikçe de ekleyeceğim.

 

 

Tags: ,

 
 

Share this Post 
 
 
 
Add Comment RegisterLeave a Reply